Zem, ktorú milujem

26.05.2019 14:05
Kultúra

Autor : Miroslava Barátová, ZŠ Tulipánová, Nitra

Späť na úvod

The Earth I Love. Pod týmto heslom sme s prvákmi tvorili výtvarné práce na anglickú výtvarnú súťaž. Celá kompozícia je umiestnená do kvapky vody, keďže voda tvorí tri štvrtiny našej modrej planéty. Stvárnili sme život vo vode a na súši. Vrchnú časť kvapky tvorí akási hora - vrch, ktorý predstavuje zároveň aj pôdu. Hora je obklopená stromami, kvetmi, hubami. Na jednej strane zapadá Slnko ako náš najväčší zdroj svetla a tepla, na druhej strane prší, keďže voda je potrebná aj pre život rastlín. Spodnú časť obrázka tvorí voda, v ktorej je tiež život - vodné rastliny a živočíchy. Pri tvorbe diel sme kombinovali prácu s voskovými a vodovými farbami a prváci si to náramne užili! :-)