Jubilantka očami štvrtákov

26.05.2019 09:57
Zo školy

Autor : Ivana Chvalníková, ZŠ Eliáša Lániho, Bytča

Späť na úvod

Pri príležitosti 90. výročia založenia školy si žiaci zo 4. B triedy spríjemňovali školské vyučovanie tvorivými aktivitami. Tímovou prácou dokázali zhotoviť netradičné 3D modely našej školy, ktoré zdobia spoločné priestory. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry zapojili svoju detskú fantáziu a písali príbehy na tému Čo by lipa rozprávala. Najzaujímavejšie žiacke výpovede sú vystavené na paneloch, pri ktorých sa pozastavia žiaci z prvého, ale aj druhého stupňa. Oslavy sú spojené aj s odovzdávaním darčekov pre hostí. Štvrtáci si pripravili voňavé perníky s magickou deväťdesiatkou. Všetko najlepšie, naša jubilantka.