Nie je škola ako škola

26.05.2019 21:43
Zo školy

Autor : Kamila Pristachová, ZŠ ul. J. Braneckého, Trenčianska Teplá

Späť na úvod

Bol to skvelý nápad? ... podľa nás určite!

Pýtate sa čo?

    No predsa náš projekt, ktorý sme spoločnými silami zvládli aj s pani učiteľkou Burianovou v rámci predmetu občianska výchova. Našou úlohou bolo zhotoviť projekt s charitatívnou témou. A tak sme sa rozhodli predávať úsmev. Nie ten náš (ten sme rozdávali zadarmo na všetky strany), ale vlastnoručne nakreslený na podtáckach s motivačným citátom. Na vianočných trhoch ste nás mohli vidieť ako sme ich predávali a zberali tak peniaze pre Špeciálnu základnú školu internátnu v Trenčianskej Teplej. Presne to bola téma nášho projektu. Za všetky príspevky, čo nám rodičia, starí rodičia či iní návštevníci trhov prispeli, sme zakúpili didaktické pomôcky pre žiakov tejto školy.

Písal sa dátum 28.2.2019 a my sme sa vybrali na priateľskú návštevu špeciálnej základnej školy, kde nás s radosťou privítali. Po odovzdaní pomôcok nás deti z vďačnosti obdarili kultúrnym vystúpením.

Hneď po prvej návšteve sme zistili veľké rozdiely medzi našou školou a tou ich. Najviac nás prekvapili veľmi malé triedy, miniatúrna telocvičňa, ale o to milšie a šikovnejšie deti i učitelia. Taktiež spojené ročníky a aj materská škola v jednej miestnosti.

Nenarobili sme veľké škody, tak nás pozvali aj na druhú návštevu. Ich pán učiteľ nám pripravil hmotu na vyrábanie veľkonočnej keramiky. Vyrobili sme si barančekov, ktorých sme si vylepšili na našej tretej návšteve.

Niektorých ľudí označujeme za hendikepovaných, ale sú to práve oni, ktorí žijú život úprimný, bez klamstva, s láskou, srdečne a s úsmevom. A to je ten ozajstný život.

... na to sme prišli my: Kamča, Lala, Lili, Nika a Vanes