NIEČO JE VO VZDUCHU

24.05.2019 08:42
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

S novým vyučovacím projektom Fenomény sveta sa bežné vyučovanie mení na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.