Exkurzia v Mestskom parku

03.06.2019 17:26
Zo školy

Autor : Laura Jesenská, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

V Košiciach dňa 19.9.2018 trieda 1.AG, 21.9.2018 trieda 2.AG, 24.9.2018 trieda 4.AG, 25.9.2018 trieda 3.AG odboru geodézia, kartografia a kataster sa zúčastnili rekognoskácie terénu a obhliadky bodového poľa v Mestskom parku a v jeho blízkom okolí. Skontrolovali stabilizáciu jednotlivých bodov a obnovili označenie číslovania bodov červenou farbou. Rekognoskované bodové pole budú žiaci využívať na hodinách praxe.