Hudobný denník

15.05.2019 20:10
Zo školy

Autor : Janka Mikolášková, ZŠ ul. J. Braneckého, Trenčianska Teplá

Späť na úvod

Odučiť hudobnú výchovu môže byť niekedy náročné a to najmä vo vyšších ročníkoch. Poznáte to. Chlapci mutujú, spievať sa im nechce. Dievčatá sa hanbia, nespievajú, lebo čo ak by sa im chlapci smiali. A tak poznávame hudobné obdobia, štýly, žánre, skupiny, spevákov... Nápad, ako spestriť hudobnú výchovu je ako dobrá rada nad zlato. Jeden z takýchto nápadov bol hudobný denník. Všetci iste poznáte pieseň V pondelok doma nebudem... Naši žiaci sa mali inšpirovať touto piesňou a vymyslieť na jej melódiu text piesne, ktorá by hovorila o priebehu týždňa bežného žiaka. Počas tejto hodiny sa sami stali autormi - textármi a s vervou sa pustili do tvorenia. Pomáhali si vo dvojiciach, predsa len tých spisovateľských skúseností ešte nemajú toľko.

Posúďte sami, ako sa im darilo:

V pondelok do školy nepôjdem,
v utorok na slovinu pôjdem 
a v stredu z obchodu, 
vo štvrtok s našimi na pizzu.

A v piatok školička moja, 
ty budeš zábavka moja. 
V sobotu úlohu, 
v nedeľu spravím si úlohu.

Čia je školička, čia? 
Kubova či Martinova? 
Čia je, naša je, 
Kubova i Martinova je!

Čia by chalani bola, 
keby nebola moja? 
Čia je, naša je, 
chalani, chalani, naša je!


V pondelok v škole nebudem, 
v utorok k zubárke pôjdem 
a v stredu zo školy, 
vo štvrtok s chlapcami na poli.

A v piatok písomka moja, 
ty budeš pätorka moja, 
poznámka, istá je, 
v sobotu budem mať galeje.

Načo si, školička, načo, 
pre srandu a či na zlato? 
Na to som, pre to som, 
pre srandu a aj na IQ som.

Čia by školička bola, 
keby ja v nej nebola? 
Čia som, tvoja som, 
školička, školička, tvoja som!


V pondelok do školy pôjdem, 
v utorok v triede ja budem
a v stredu z obedu, 
vo štvrtok s babami na klebetu.

A v piatok školička moja, 
ty budeš posledná moja, 
v sobotu oddych dám, 
v nedeľu nezbedu prichystám.

Čia si úloha, čia? 
Moja či spolužiakova? 
Čia som, tvoja som, 
hlavne že hotová neni som!

Čia by asi tak bola, 
keby ja nebola tvoja? 
Čia som, tvoja som, 
žiačiček, žiačiček tvoja som!


    No povedzte, nie je aj vám teraz do spevu? Verím, že si podupkávate nohou a pospevujete si, tak veselo, ako my.