Premohla ma tréma

20.06.2019 06:58
Zo školy

Autor : Hana Koncová, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na úvod

Dňa 3. mája 2019 Regionálne osvetové stredisko Levice organizovalo krajské kolo 65. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V krajskom kole súťažilo veľa detí z celého Nitrianskeho kraja. Spomedzi veľkej konkurencie si Natálka G. vybojovala čestné uznanie.

Moje pocity...

Porota bola veľmi skvela a čestná a rozhodla spravodlivo. Keď som sa postavila na javisko, začali sa mi triasť kolená a nepodarilo sa mi podať taký výkon ako zvyčajne. No Natálka G. sa nedala premôcť trémou a zarecitovala to úžasne. Dostala čestné uznanie. Týmto by som chcela zablahoželať Natálke G.  Hoci som sa neumiestnila, nevadí, nešlo mi o výhru, ale o to, aby som si to užila a vyskúšala. Bol to pre mňa veľký zážitok a som zaň vďačná.