Biologická olympiáda

18.06.2019 19:43
Zo školy

Autor : Marek Olšanský, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Späť na úvod

V jarných mesiacoch sme sa zúčastnili v okresných kolách Biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti. V oboch kategóriách sme sa umiestnili na popredných priečkach. V kategórii C reprezentovali našu školu žiačky 9. ročníka. Adela Beniaková získala 3. miesto. V kategórii D sa pripravili na túto náročnú súťaž žiaci 6. a 7. ročníka. Na 3. mieste sa umiestnila práve mladšia žiačka Adela Pilátová. Víťazom i zúčastneným gratulujeme a povzbudzujeme ich v ďalšej práci a účasti na prírodovedných súťažiach. Dubná