Pripomenuli sme si najväčšieho Slováka

28.05.2019 14:08
Zo školy

Autor : Igor Dobšovič, ZŠ s MŠ Dolné Orešany

Späť na úvod

4. mája 2019 sme si pripomenuli 100. výročie smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Na veľkú osobnosť našich dejín nezabudla ani naša škola. Žiaci ôsmeho ročníka boli teda poverení vyrobením prezentácie a kvízu pre ostatných žiakov. Prípravy sa ťahali počas celého týždňa. Každému bola pridelená časť textu, ktorý mal odprezentovať. V prezentácii sme sa spolužiakov snažili oboznámiť o živote Milana Rastislava Štefánika - od jeho detstva v Košariskách až po tragickú smrť pri Ivanke pri Dunaji. Tí, čo nás pozorne počúvali, mali výhodu, lebo nasledovala ďalšia časť nášho programu - kvíz.

Súťažiaci boli rozdelení do siedmich tímov. Každý z nich bol vedený jedným žiakom deviatej triedy. Kvíz pozostával z pätnástich otázok. Pri čítaní otázok sa ôsmaci striedali. Prvých pár otázok bola hra veľmi tesná, no asi v polovici sa dva tímy odtrhli od zvyšku konkurencie. Po všetkých pätnástich otázkach bol čas na sčítanie bodov.

Medzitým nasledovala ďalšia súťaž, ktorá  dávala šancu tímom, ktoré si neznalosť histórie kompenzovali umeleckými črevami. Súťažiaci mali za úlohu nakresliť Mohylu na Bradle - miesto posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika. Táto súťaž prebehla bez problémov a víťazi boli právom odmenení. To isté sa nedalo povedať o kvíze, kde nastalo to, čoho sme sa najviac obávali - rovnosť bodov. Rozhodnúť museli až rozstrelové otázky, no oba tímy sa dostali do finále právom. Rozhodnúť musela otázka, kde rozhodovala rýchlosť.

Uznávam, že celý deň mohol byť z organizátorského hľadiska zvládnutý lepšie, no taktiež musím našu - ôsmu triedu -pochváliť za to, že vzhľadom na naše štandardy išlo o jednu z tých lepších prednášok.  Stálo nás to síce mnoho energie a času, ale prečo by sme sa aspoň nepokúšali posnažiť o nejakú bonusovú známku za aktivitu.