Zamyslenie na úvod

13.05.2019 18:25
Kultúra

Autor : Eva Križanovičová, ZŠ Hlavná, Družstevná pri Hornáde

Späť na úvod

Milí čitatelia! Opäť je tu jar. Príroda zase ukazuje svoje krásy. Mnohí z nás už podnikli prvé výlety či túry. A mnohí z nás sa zamýšľajú nad tým, ako pomôcť životnému prostrediu. Vždy, keď vidím pohodený odpad niekde na zemi, alebo plastový obal v koši na papier, rozmýšľam, či je naozaj také ťažké zmeniť svoje zaužívané spôsoby. A akokoľvek nad tým uvažujem, stále mi vychádza, že nie. Naozaj nie. Prvou vecou, ktorú si každý z nás musí uvedomiť, je, že hoci žijeme v období, keď si toho môžeme dovoliť veľa, musíme ostať skromní. Práve skromnosť je kľúčová vlastnosť na ceste k ekologickému spôsobu života. Treba sa zamyslieť nad tým, čo potrebujeme a čo nie. Pretože na to, aby sme mali lepší život, nepotrebujeme mať viac. Naozaj musíme mať preplnený šatník? Naozaj nemôžeme žiť bez nového mobilu každý rok? Nemyslím si. Ak už niečo predsa len potrebujeme, buďme pri nakupovaní rozumní. Nakupujme veci, ktoré boli vyrobené udržateľným spôsobom, veci bez zbytočných obalov, veci, ktoré si zachovajú svoju hodnotu. A nakoniec, buďme aktívni. Neostaňme vo svojom rozhodnutí zlepšiť životné prostredie sami. Pokúsme sa ukazovať v každodennom živote dobrý príklad pre ostatných. Hovorme o tom, ako prírode pomôcť. Zaveďme zmeny do svojich domovov. Vydajme sa touto cestou, hoci nebude ľahká a vytrvajme.