Dopravná výchova hrou

12.05.2019 11:52
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Doprava patrí do nášho každodenného života. Už od samého detstva sa stávame účastníkmi cestnej premávky. Spočiatku sme len chodci, postupne cyklisti a nakoniec aj vodiči. Doprava má veľa pozitívnych, ale aj negatívnych stránok, ako sú napr. dopravné nehody, ktorých účastníkmi sa, bohužiaľ, stávajú už aj malé deti.


Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na pravidlá cestnej premávky sú preto nevyhnutnosťou. Práve preto už niekoľko rokov sme súčasťou programu zameraného na dopravnú výchovu žiakov mladšieho školského veku.

Od 24.4. do 3.5.2019 sa všetci žiaci 1. stupňa našej školy opäť zúčastnili dopravnej výchovy v T-Systems Športovo – zábavnom areáli, kde pod odborným vedením inštruktorov a dopravných policajtov absolvovali teoretickú a aj praktickú časť.


 Lektori žiakom vysvetlili, ako sa majú správať na dopravných komunikáciách. Žiaci si ozrejmili dopravné značky a učili sa riešiť rôzne typy križovatiek:

  • križovatky riadené semaformi
  • križovatky riadené policajtom
  • križovatky riadené dopravnými značkami
  • neriadené križovatky

Žiaci si správanie sa na križovatkách skúšali aj v roli cyklistov, ale aj v pozícii chodcov. Taktiež si precvičili, z čoho sa skladá bicykel a čo všetko je súčasťou výbavy cyklistu. V praktickej časti každý žiak dostal z požičovne prilbu a dopravný prostriedok (bicykel/kolobežku). Po krátkej inštruktáži sa dopravné ihrisko na určitý čas zmenilo na pretekársku dráhu. Medzi praktickou a teoretickou časťou mali žiaci prestávku, počas ktorej im bol k dispozícii bufet s občerstvením. Žiakom sa program veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu.


Pripravila: PaedDr. Gabriela Pellová