Obchody na veľtrhu v Ostrave nás veľa naučili

16.05.2019 19:44
Zo školy

Autor : Miriam Mrovčáková, SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Späť na úvod

Na základe pozvánky Obchodnej akadémie a VOŠS, Karasová 16 v Ostrave sa štyria študenti Spojenej školy internátnej, odboru technicko-administratívny pracovník spolu so svojím sprevádzajúcim pedagógom zúčastnili v dňoch 6. - 7. marca 2019 v poradí už 11. Medzinárodného veľtrhu fiktívnych firiem (MVFIF) v Ostrave. Veľtrhu sa zúčastnilo 35 cvičných firiem z Českej republiky, Poľska a Slovenska, ktorí rozložili svoje obchodné stánky v priestoroch hlavného výstaviska Černá louka. Po príchode na výstavisku bolo potrebné rozložiť a pripraviť si vlastný firemný stánok. A potom to už začalo vzájomné spoznávanie sa, vzájomné obchodovanie, vzájomné učenie sa. Naši študenti si v priamom kontakte ako predávajúci, ale aj ako zákazníci vyskúšali zásady obchodného rozhovoru, prezreli si výstavné stánky jednotlivých cvičných firiem, ich katalógy, ponukové listy, elektronické prezentácie, vizitky, rôzne akciové ponuky a zľavy. Žiakom sa podarilo v rámci obchodovania uzatvoriť niekoľko fiktívnych obchodov súvisiacich s predajom prútených košíkov a iných doplnkov. Cvičná firma PRÚTY, s. r. o., Levoča a jej zástupcovia získali na 11. Medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem veľa cenných skúseností. Veríme, že naši žiaci nadobudli mnoho nových podnetov a inšpirácií pre ďalšiu prácu v cvičnej firme a jej verejnej prezentácii na budúcich regionálnych a medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Z celého srdca ďakujeme Nadácii Carmeuse Slavec a Klubu priateľov ZPM, za pomoci ktorých sa nám podarilo prezentovať prácu zrakovo postihnutých študentov našej školy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Ostrave v marci 2019. VEĽKÁ VĎAKA!