Dobrovoľný hasičský zbor

24.06.2019 18:10
Kultúra

Autor : Barbora Gabčíková, ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba

Späť na úvod

Dobrovoľný hasičský zbor

Prvá zmienka o organizovaných jednotkách na hasenie požiaru pochádza až z dôb Starovekého Ríma. Po zániku Starovekého Ríma hasičská činnosť upadla do zabudnutia a povinnosť prešla na všetkých občanov mesta. Protipožiarne opatrenia si mestá stanovovali samé, a preto v každej domácnosti museli mať vo výbave vedro s vodou a rebrík. V roku 1788 vydal cisár Jozef II. prvý požiarny poriadok a odvtedy začali vznikať dobrovoľné hasičské zbory. V roku 1867 bol Dobrovoľný hasičský zbor v Bratislave najstarším dobrovoľným hasičským zborom. Po založení Československej republiky v roku 1918 vznikol Zväz dobrovoľného hasičstva Československa. Pod vedením zemskej hasičskej jednoty v Trenčíne fungovalo v roku 1939 na Slovensku až 3 221 dobrovoľných hasičských zborov čo bolo 65 471 členov. Od roku 1993 bol uzákonený Hasičský a záchranný zbor SR, pod ktorý patria všetky dobrovoľné hasičské zbory a profesionálne hasičské zbory SR. V roku 1928 vznikol Dobrovoľný hasičský zbor Konská. Zbor v roku 1942 mal 17 členov, ktorí používali pri svojich zásahoch 1 motorovú a 1 štvorkolesovú ručnú striekačku. Keď vznikali požiare a povodne v obci, skupina mužov sa rozhodla založiť dobrovoľný hasičský zbor, a tým pomôcť svojej obci. V roku 1939 bola vysvätená hasičská zástava a v roku 2014 sa dala vyšiť nová za podpory starostky obce Konská. Každou generáciou hasičov sa prinieslo niečo nové. Naša obec sa teda rozrastala o nových a zodpovedných členov. Ich cieľom bolo zabraňovať vzniku požiarov a pomáhať pri ich likvidácii. Ako to už býva zvykom, hasiči každoročne organizovali fašiangy. Do roku 2015 v DHZ Konská väčšinou pôsobili iba muži. Práve v tomto roku sa mladému kolektívu podarilo vytvoriť družstvo žien, ktoré funguje dodnes. Taktiež sa začala DHZ Konská dostávať do väčšieho povedomia verejnosti, pretože jej členovia sú aktívni nielen v hasičskom športe, ale sú nápomocní aj pri organizovaní kultúrnych podujatí a iných dobrovoľníckych akcií v obci. Vďaka hasičskej vášni členov a podpore obce Konská vzniklo v roku 2017 družstvo mladých hasičov – Plameniakov. Počas tohto obdobia sa hasičské družstvá zúčastnili na mnohých súťažiach, na ktorých sa im podarilo získať aj niekoľko pekných umiestnení. Táto aktivita im priniesla nielen víťazné poháre, ale aj reprezentovanie obce. Aj dnes hasiči organizujú fašiangový sprievod, stavanie mája, program na MDD a hasičský ples.

BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC.