Zo života školy 1

03.06.2019 21:28
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Zo života školy

Inkovia - deti Slnka, páni nebies

Dňa 30. 4. 2019 žiaci 4.A triedy navštívili prvé detské múzeum v Nitre - Detské múzeum Severka. Aktuálne prebiehajúca výstava Inkovia žiakov upútala už od samého začiatku. Hneď pri vstupe bolo cítiť vôňu terasovitých polí. Ochutnávka vypukanej peruánskej kukurice, pútavo spracovaný program odprezentovaný v podaní milých lektoriek či samotné exponáty, na ktoré si žiaci mohli smelo siahnuť len umocňovali celkový zážitok. V spoločnosti Inkov sme strávili príjemné dopoludnie a určite sa sem ešte s radosťou vrátime.

p. uč. Zahoranová

Workshop „Taste of English“

Dňa 30. 4. 2019 k nám do školy zavítal Alex Elwood, rodený Angličan zo Sheffieldu na severe Spojeného kráľovstva. Počas piatich vyučovacích hodín sa venoval žiakom z 8. a 9. ročníka. Workshop „Taste of English“ (Chuť angličtiny) bol zameraný na komunikačné zručnosti a zdokonalenie sa v anglickom jazyku.

p. uč. Meňhartová
Dažďové pralesy

Dňa 9. 4. 2019 sme na našej škole privítali M. Kršákovú a T. Šmátralu, ktorí patria medzi aktívnych členov neziskovej organizácie Prales deťom, ktorá začala budovať v Indonézii pralesnú rezerváciu GREEN LIFE. Žiaci IV. A, B, C, V.A a VIII.A triedy so záujmom sledovali pútavo pripravené videá a prezentáciu obohatenú o vlastné zážitky prednášajúcich. V súčasnosti je vo svete obrovským problémom devastácia dažďových pralesov za účelom zisku. V Indonézii sa lesy ničia najmä za účelom získania pôdy pre pestovanie palmy olejovej. Hlavnou aktivitou spomenutej organizácie je vykupovať od miestnych ľudí pozemky pralesa skôr, ako ich vykúpia veľké spoločnosti, ktoré ich chcú zničiť, vypáliť a založiť palmové plantáže. Vďaka neúnavnej snahe sa im podarilo vytvoriť súkromnú pralesnú rezerváciu Green Life, ktorá má dnes rozlohu 140 hektárov, no ich cieľ siaha až k 700 ha. Členovia organizácie vidia obrovský zmysel práve v komunikácii s mladou generáciou. Na Slovensku rozbehli výchovno - vzdelávací projekt NEPZ (najbohatšie ekosystémy planéty Zem), prostredníctvom ktorého sa snažia vychovávať novú generáciu tak, aby si vážila všetky živé bytosti a nikdy sa nepodieľala na zotročovaní zvierat pre potešenie človeka. Sme radi, že sme sa aj my mohli stať súčasťou tohto úžasného projektu.

p. uč. Zahoranová