Rozprávajme sa o ...

07.05.2019 18:54
Zo školy

Autor : Denysa Križanová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

V mesiaci apríl sa naši žiaci 2. stupňa stretli s odborníkmi, aby sa porozprávali na vážne témy veselo i veľmi vážne. Piataci sa zamýšľali nad rodovou rovnosťou. Že v spoločnosti stále pretrvávajú predsudky o tom, čo ženy robia a nerobia dobre, čo sa k mužom hodí či nehodí, čo sa od žien a mužov očakáva, to vieme všetci. Že je správne, aby medzi pohlaviami bola rovnosť, to už pre všetkých taká samozrejmosť nie je. Diskusiu na túto tému sprevádzal často smiech, no boli i vážne momenty a my veríme, že si z toho každý aspoň niečo dôležité do života odniesol. 

Ostatné témy medzi šiestakmi až ôsmakmi už neboli také veselé. Šikana, kyberšikana, ľudské správa a ich súvislosť s obchodovaním s ľuďmi, ich zneužívaním .... tak tu už teda málokomu príde do smiechu. Že to každému, kto nebude opatrný, môže hroziť, sme sa dozvedeli na príkladoch zo života, ktoré nám naši hostia vyrozprávali. 

"Tak toto mi ani nenapadlo, že by sa mi mohlo stať." Ani som netušila, že takto to funguje." Netušila som, že za kyberšikanou môže byť aj organizovaná skupina ľudí, ktorí na tom zarábajú." Takéto a podobné reakcie sa ozývali po zhliadnutí posledného krátkeho filmu. Zážitok bol silný aj pre nás učiteľov a veríme, že v správnej chvíli sa v spomienkach vynoria všetkým, ktorí sa možno raz dostanú do nebezpečných situácií.