Mapa identity

07.05.2019 16:42
Zo školy

Autor : Tatiana Vasková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Čo je identita? Zhodnosť? Totožnosť? Odlišnosť? Rôznorodosť?


Identita je vlastnosť toho, čo je identické, t. j. zhodné, aj keď rozličným spôsobom vnímané alebo nazývané. S týmto pojmom sa popasovali žiaci, navštevujúci záujmový útvar ,,Krížom-krážom".


Cieľom bolo zamyslieť sa nad ich úlohou v spoločnosti. Sme síce rozdielni, ale zároveň veľmi podobní. Každý z nás je jedinečný.

 

Výsledkom ich kolektívnej práce bola mapa identity, ktorú žiaci vytvorili v podobe stromu pomocou farebných odtlačkov svojich dlaní. 

Pripravili: 

Mgr. Marianna Tkáčová, PhD.

Mgr. Tatiana Vasková