Upratovačka

06.05.2019 18:51
Zábava

Autor : Petra Bednárová, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Už bol večer a ja som práve upratala celú školu. Vtom sa vo dverách zjavil kocúr. Zašpinil podlahu. Od hnevu som bola červená ako paprika a kričala som: „Stoj, počuješ?! Stoj!“ a popritom som ho naháňala. Volala som na pani učiteľky, na pani kuchárky a na pána školníka. V škole som však bola sama. Potom som ho nalákala von, takže odišiel. Naša škola je štvorposchodová. Vzdychla som si. Zobrala som mobil a zatelefonovala rodine. Celú školu sme upratali za dve hodiny a bola tam dobrá atmosféra. S našou prácou som bola spokojná. Všetko dopadlo dobre a hnev sa zmenil na radosť. Asi si aj nabudúce zavolám na pomoc rodinu!