Čaro kysuckých povestí

12.05.2019 19:10
Kultúra a umenie

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

O tom, že aj Kysuce dýchajú nádhernými povesťami, sme sa dozvedeli prostredníctvom unikátneho projektu Naše Kysuce, ktorý pre žiakov základných škôl zrealizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Súčasťou tohto projektu bolo aj spoznávanie regionálnej ľudovej slovesnosti v podobe kysuckých povestí. O ich vývine nám prišla porozprávať lektorka Mgr. Zuzana Gacíková, PhD. Dozvedeli sme sa zaujímavosti z oblasti povestí, vypočuli sme si povesť z nášho prostredia v podaní predstaviteľky najstaršej generácie a tiež žiaci samotní so zanietením porozprávali strašidelné príbehy, ktoré im zase odovzdali ich rodičia i starí rodičia. 45 minút ubehlo veľmi rýchlo a deti by boli rady ďalej rozprávali i počúvali... So zazvonením sa však s povesťou tak úplne nerozlúčili. Dostali malú úlohu, a to výtvarne stvárniť niektorú kysuckú povesť, strašidelné postavy, svetlonosov, ježibaby, víly a mnohé iné. Následne boli ich práce vystavené v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci.