Zber papiera

05.05.2019 20:10
Zo školy

Autor : Janka Mikolášková, ZŠ ul. J. Braneckého, Trenčianska Teplá

Späť na úvod

V dňoch 20. a 21. mája 2019 sa uskutoční zber papiera od 15,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch pred školskou kotoľnou. Starý papier je nutné priniesť a odovzdať zviazaný.