Dramatizované čítanie na hodine anglického jazyka

05.05.2019 16:13
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci V.A, VIII.A a VIII.B triedy sa rozhodli obzvláštniť hodinu angličtiny dramatizovaným čítaním. Starší žiaci čítali a dramatizovali príbehy mladším žiakom. Žiaci si vypočuli príbehy O mestskej a vidieckej myške, O troch motýlích bratoch a O Aladinovi.


Dievčatá predviedli svoje jazykové a rečnícke schopnosti a veľmi pútavo prečítali príbeh mladším poslucháčom z 1.stupňa. Počas čítania ukázali deťom obrázky, ktoré dotvárali dej príbehu, rozdelili si postavy a obliekli si kostýmy. Počas čítania sa každý vžil do svojej postavy a vniesol do čítania aj herecké predstavenie. Žiaci mali možnosť zažiť anglický jazyk naživo.  Zmyslom a cieľom týchto čítaných predstavení bolo taktiež navnadiť deti na čítanie kníh.


Mladší žiaci nadšene počúvali a aktívne odpovedali na otázky k príbehu. Pre všetkých bolo toto čítanie čítaním pre radosť.

Pripravili:  Mgr. Gabriela Maščáková

                     Mgr. Ivana Šestáková

                     Ing. Zuzana Šáriková

                     Mgr.Jana Humeňanská