Inkovia- deti Slnka, páni nebies

05.05.2019 11:52
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Dňa 30.4.2019 žiaci 4.A triedy navštívili prvé detské múzeum v Nitre -- Detské múzeum Severka.

Aktuálne prebiehajúca výstava Inkovia žiakov upútala už od samého začiatku.

Hneď pri vstupe bolo cítiť vôňu terasovitých polí.

Ochutnávka vypukanej peruánskej kukurice, pútavo spracovaný program odprezentovaný v podaní milých lektoriek či samotné exponáty, na ktoré si žiaci mohli smelo siahnuť len umocňovali celkový zážitok.

V spoločnosti Inkov sme strávili príjemné dopoludnie a určite sa sem ešte s radosťou vrátime. 

Žiaci 4.A