Čo sa deje s našou planétou?

04.05.2019 07:43
Zo školy

Autor : Angelika Zubáňová, ZŠ Eliáša Lániho, Bytča

Späť na úvod

Podľa slov pani učiteľky Moniky Litvíkovej sa naša modrá planéta  zohrieva. Je plná plastového odpadu. Miznú lesy. Likvidujú sa lúky. Mení sa krajina. Príčinou sme my - ľudia.

22. apríla si už takmer päťdesiat rokov pripomíname Deň Zeme. Organizujú sa akcie upozorňujúce na krehkosť a zraniteľnosť Zeme, podujatia vyzývajúce k jej ochrane.

Naša škola sa tradične zapája do osláv Dňa Zeme. Tento rok naši žiaci vyčistili od odpadkov okolie školy, detské ihrisko pri poliklinike, areál zámku, park pri škole aj ihrisko Sokol. Pridali sa k tým, ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný, k tým, ktorí si uvedomujú, že je dôležité, ako sa správame k životnému prostrediu, k svojej krajine, k svojmu domovu.

"My ľudia sme sa naučili lietať ako vtáci, potápať sa ako ryby, ostáva nám už iba naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia."