Beseda s p. spisovateľom Rudolfom Dobiášom

07.05.2019 21:14
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

3. mája 2019 sme sa v rámci hodiny dejepisu v 9. ročníku mali možnosť stretnúť s pánom spisovateľom Rudolfom Dobiášom. Pán Dobiáš má 85 rokov, pochádza z Dobrej a prežil pestrý profesijný život. Poznáme ako autora rozhlasových hier (Črievičky pre princeznú, Sen princeznej Amálie), poézie (Slávnosti jari) či tvorby pre deti a mládež (Rozprávka o lastovičke, Prvý sneh, Motýľ v škrupine). Na našu školu sa prišiel podať svedectvá o brutalite komunistického režimu. Priblížil žiakom život v komunistickom režime, o prenasledovaní nepohodlných, objasnil  historické súvislosti a zložitosť doby, v ktorej vyrastali naši starí a prastarí rodičia. Žiaci sa dozvedeli z jeho osobných životných spomienok, ako jednoduché bolo stať sa odsúdeným na 18 rokov väzenia. 

Pána spisovateľa privítali naše žiačky Nina Pavlovičová a Viktória Baginová príhovorom a následne mu naša nadaná žiačka Klára Šmátralová zahrala krátku skladbu na klavíri. Beseda prebiehala príjemne, najprv nám porozprával o svojich zážitkoch a neskôr sme sa pýtali, čo nás zaujímalo. Dokonca sme sa dozvedeli, že bol členom skautského krúžku, ktorý bol v tom čase nelegálny, ale napriek tomu ho s kamarátom stále navštevovali. Dodnes je s priateľom v kontakte a telefonujú si cez Skype. Na otázku : Aké boli Vaše pocity, keď prišla po Vás Štátna polícia? odpovedal, že veru nespieval, ale po čase si zvykol. Na vojnu má príjemné zážitky kvôli tomu, že boli výborná partia a spríjemňovalo mu to prežitie ťažkých čias. Pán spisovateľ bol veľmi priateľský a otvorený a dokonca venoval do školskej knižnice svoju knihu Medzi trávou a vetrom (Básne z budúcej pozostalosti), čo si v mene základnej školy veľmi ceníme.

Ďakujeme !

Text pripravili žiaci 9. ročníka (Vanesa Husárová)