O najkrajšiu fašiangovú masku

02.05.2019 22:08
Kultúra

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

Galéria Čadca ožila v posledných dňoch nielen pestrofarebnými dielami majstra Ondreja Zimku, ale i detskými prácami s tematikou fašiangových masiek. Dňa 25. apríla 2019 sa v Galérii zišla odborná porota, ktorej predsedal akademický maliar Ondrej Zimka. Čakala ich neľahká úloha. Spomedzi stotridsiatich žiackych prác vybrať tie najkrajšie a najoriginálnejšie. Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojili i žiaci z našej školy. Niektorí z nich sa zúčastnili i na samotnej výstave a svoje dojmy, s poriadnou dávkou vlastnej fantázie zakomponovali do svojich prác. Určite sa im to vyplatilo, pretože až šiesti žiaci boli za svoju fašiangovú masku odmenení. Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré prebiehalo v priestoroch galérie dňa 26. apríla, si svoje ocenenia v podobe originálnych diplomov, farieb a pasteliek prevzali títo žiaci: Valéria Čečotková - 3.C, Jakub Špita - 5.C, Alexandra Jurgová - 3.A, Rebeca Chnúriková - 3.C, Samko Tkáčik - 3.C, Barborka Jendrisková - 3.C. Okrem samotných detí bola na súťaži odmenená i naša škola. Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci udelilo Základnej škole v Turzovke Mimoriadnu cenu za veľký počet prihlásených prác a ich vysokú výtvarnú úroveň.