Exkurzia v knižnici Nezábudka

02.05.2019 15:42
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Voda, zdroj života, je neodmysliteľnou jeho súčasťou. Je zdrojom pre zabezpečenie výživy ľudí, dôležitou energetickou a priemyselnou surovinou a súčasťou poľnohospodárskej a lesnej výroby.Taktiež plní dôležitú podmienku čistoty, hygieny a zdravia ľudí.


V takomto duchu sa niesla beseda v knižnici Nezábudka s vydavateľkou a autorkou projektu Mapovanie vodného bohatstva Lenkou Šingovskou.

Kniha, ktorú žiakom predstavila, Slovensko - krajina plná tajomstiev, deti zaujala tým, že hlavný hrdina Miško, ktorý navštívi 10 vybraných miest na Slovensku, postupne čitateľom predstavuje kultúrne a historické dedičstvo Slovenska, týkajúce sa vodných plôch a priehrad.


Žiaci 5.A triedy boli aktívni, veľa sa pýtali a knihy ich veľmi zaujali aj preto, lebo boli plné ilustrácií.