Dieťa sa rodí ťažko

01.05.2019 11:43
Vzťahy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dieťa, keď prichádza na svet, ide do neznáma, nevyberá si rodičov.


Náš pracovný tím tiež začínal a išiel do neznámych nových vecí. Snaha, úsilie a hlavne práca pedagógov a žiakov našej školy, ktorá ako vidíte sami je rôznorodá, niekedy mravenčia a skrytá, len ju treba objaviť, nás posúva a motivuje.


Ďakujem všetkým za krásne príspevky a odvedenú prácu.