Zámok

30.04.2019 16:17
Kultúra

Autor : Petra Bednárová, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Bol raz jeden zámok,

bol v ňom veľký vánok.

Okná boli pokazené,

ale dvere opravené.


Zámok bol ako dúha pri slnci,

bolo to ako misa pri hrnci.

Mal aj veľké obloky,

boli ako svetlé oblaky.