Voda

30.04.2019 16:17
Kultúra

Autor : Petra Bednárová, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Voda to je hviezda, 

ktorá sa ti nezdá.

Netreba ňou plytvať,

budete ju pýtať.


V Afrike ju nemajú,

mnohí ľudia umierajú.

Pomôž našej Zemi,

zachráňme ju, ver mi!