Svet kolonializmu

30.04.2019 15:21
Zo školy

Autor : Marianna Tkáčová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Objavné plavby priniesli so sebou kladné ale i záporné faktory. Zväčša sa pri kolonializme zameriavame na pozitíva kolonizátorov v podobe spoznania nového sveta, získania surovín, kultúrneho poznania a podobne. Zároveň negatíva sú zovšeobecňované z pohľadu kolonizovaných – rezervácie Indiánov, zaberanie územia, otroctvo.


Žiaci 7.A sa preto pri riešení problematiky kolonializmu vo svojich prácach nezamerali len na charakteristické črty. Naopak popasovali sa aj s náročnou úlohou - nájsť negatíva, ktoré priniesli objavné plavby pre Európu (prenášanie rôznych chorôb) ako aj tzv. „pozitíva otroctva“, ktoré objavili v malých ústupkoch a právach v zákone pre otrokov.