Pravekí ľudia

30.04.2019 15:21
Zo školy

Autor : Tatiana Vasková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Pravek alebo prehistória  je prvá a najdlhšia etapa ľudských dejín. Práve naši žiaci 4.-6. ročníka sa počas záujmového útvaru ,,Krížom-krážom" ocitli v období praveku.


Premenili sa na pravekých ľudí, a zároveň okúsili spôsob pravekého odievania. Vyrobili si vlastné oblečenie, nástroje a obydlia.

Vďaka tejto aktivite si žiaci osvojili vedomosti ale aj zručnosti našej histórie. 


Pripravili:

Mgr. Marianna Tkáčová, PhD.

Mgr. Tatiana Vasková