Rímska doba

30.04.2019 14:42
Zo školy

Autor : Tatiana Vasková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Výučba starovekého Ríma je možná aj za pomoci rozprávkového filmu ,,Asterix a Obelix".


Presvedčili nás o tom žiaci 6.B triedy, ktorých úlohou bolo vytvoriť si vlastný príbeh o Galoch bojujúcich s Rimanmi. Pre stvárnenie deja si okrem vytvorenia scenára vytvorili aj rekvizity a masky.

Vďaka príbehu sa oboznámili s problematikou starovekého sveta. Spoznali a osvojili si nové pojmy, za pomoci ktorých bolo možné nadviazať na učivo a doplniť tak ďalšie poznatky.