Celomestský metodický deň

30.04.2019 14:42
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 17.4.2019 sa na ZŠ Bernolákovej 16 v Košiciach konal Metodický deň učiteľov na tému: Problémy správania žiakov." Organizáciu Metodického dňa zabezpečilo vedenie ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 60  pedagógov.


Prednášajúcou  bola pani MUDr. Terézia Rosenbergerová, ktorá pripravila pre učiteľov prezentáciu s prednáškou o najčastejších problémoch správania sa detí (žiakov). Zamerala sa hlavne na poruchy správania, ako sú problémy dospievania, ADHD (poruchy pozornosti – hyperaktivita), poruchy autistického spektra ( najmä Aspergerov syndróm), alkohol a iné závislosti, šikanovanie, kyberšikana, zanedbávajúca výchova, agresivita, poruchy prijímania potravy, úzkosti, neurózy, depresie, sebapoškodzovanie, samovraždy a iné. Oboznámila pedagógov s prejavmi jednotlivých porúch správania, porozprávala svoje skúsenosti z klinickej praxe, dala cenné rady, ako postupovať pri pochopení a riešení problémov v učiteľskej praxi. Odpovedala na otázky učiteľov a odporučila vhodnú literatúru na preštudovanie.


Prednáška pani MUDr. Rosenbergerovej bola pre učiteľov veľmi obohacujúca a inšpirujúca. Učitelia sa cítili príjemne a spokojne. Odniesli si nové informácie, odporúčania a zážitok príjemne stráveného dňa.