Škola korčuľovania

30.04.2019 07:45
Šport

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

Naša škola neustále hľadá spôsoby ako žiakov viesť k pravidelnému športovaniu. Je naším cieľom, aby sa žiaci oboznámili s viacerými pohybovými aktivitami. K tradičným kurzom plávania a lyžovania sme tento rok pridali kurz korčuľovania. A tak sa piataci ocitli v MM Aréne v Krásne nad Kysucou, kde pod odborným vedením skúsených inštruktorov objavovali čaro tohto pekného športu. Prvé „krôčiky“ na ľade boli veľmi bojazlivé a viacerým chýbala odvaha. Deti však veľmi rýchlo napredovali a korčuľovanie si začali naozaj užívať. Spestrením kurzu bola návšteva bývalého slovenského hokejového reprezentanta a súčasného generálneho manažéra národného tímu Miroslava Šatana, ktorý svojou prítomnosťou deti výrazne motivoval v pravidelnom športovaní. Posledný deň kurzu bol dňom korčuliarskych súťaží a odmenou za malé víťazstvo boli diplomy a sladká drobnosť. Žiaci si celý kurz užívali, vrelo ho odporúčajú aj ostatným a najradšej by si to ešte zopakovali. Poďakovanie patrí rodičovskému združeniu, ktoré finančne prispelo na dopravu