Dejepisná gramatika

30.04.2019 14:42
Zo školy

Autor : Marianna Tkáčová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články školy

Dejepis ôsmeho ročníka je úzko spätý s národnými dejinami Slovenského národného hnutia, kde významnú úlohu zohrala kodifikácia spisovnej slovenčiny.


Aby si žiaci uvedomili postup práce pri uzákonení spisovného jazyka, ich úlohou bolo vytvoriť si svoje vlastné gramatické pravidlá. Okrem toho sa mali naučiť aj správne používať svoju vlastnú slovenčinu, a tak v nej napísali aj text. Zároveň si vymysleli názov kodifikačného diela a titulný obal knihy.


Úlohu úspešne zvládli žiaci 8.B a 8.C triedy.