Veľká noc

30.04.2019 16:17
Kultúra

Autor : Petra Bednárová, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Kam to Jurko, kam to bežíš?

Veľa ľudí hneď potešíš!

Vezmi korbáč, nesmie chýbať vodička,

keď vyšibeš dievčatá, dostaneš vajíčka.