Deň Zeme po našom

01.05.2019 20:48
Zo školy

Autor : Karolína Králiková, ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom

Späť na úvod

Deň Zeme si pripomíname rôznymi aktivitami, aby sme si uvedomili, čo všetko môžeme pre našu planétu urobiť. Žiaci na prvom stupni sa aj zabavili a vyskúšali si svoje poznatky o prírode.

Deň Zeme si pripomíname všetci na svete, lebo si uvedomujeme zodpovednosť voči našej planéte.

Aj naši žiaci z prvého stupňa sa s týmto dňom oboznámili. Pani učiteľky si pripravili rôzne zaujímavosti o našej nádhernej, no, bohužiaľ, aj veľmi znečistenej planéte. Deti z ekologického krúžku sa rozhodli, že nám o tom porozprávajú. Prezradili, ako môžeme redukovať odpad, ktorý sa na Zemi nachádza, a ako ju môžeme chrániť. Aby sa aj pre malé deti stala táto dôležitá téma zaujímavou, učitelia si zvolili zábavnú formu a vymysleli rôzne pokusy či kvízy. Žiaci napríklad hádali stopy zvierat v lesoch, vymenovávali vtáky, ktoré žijú na našom sídlisku, ktorý vtáčik bol navštíviť našu veveričku Ryšku, napodobňovali zvuky zvierat alebo pomenovávali stromy, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Každá trieda si vyskúšala odpovedať na tieto otázky a naučila sa niečo nové o planéte Zem.

Práve Dubnica nad Váhom vytvorila projekt pod názvom Envirojar, ktorý je zameraný na informovanie ľudí o správaní sa k prírode. Ako povedala veverička Ryška, pri každej prechádzke v prírode získame viac než hľ