“Chcem sa stať itečkárom na jeden deň”

29.04.2019 15:42
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články školy

IT svet vie byť aj zábavný a hravý ako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá.


O tom sa presvedčila 7.A trieda,ktorá sa prihlásila do súťaže “Chcem sa stať itečkárom na jeden deň”. Svojím videom, ktoré bolo úspešné, si otvorili cestu do T-Systems Slovakia.

V miestnosti plnej farieb sa cítili veľmi príjemne, aj keď plnenie úloh mnohým často spôsobovalo kropaje na čele.


Všetci si zaslúžili certifikát, kde sa píše, že zvládli začiatky scrumu, lego programovanie a tímovú prácu. K tomu ešte každý dostal drobné darčekové predmety a tričko s Téčkom, aby si deň v T-Systems Slovakia zapamätali.