Exkurzia v Kosit-e

29.04.2019 14:32
Zo školy

Autor : Viktória Drugová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V dňoch od 4.3. do 11.4.2019 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili exkurzie v areáli firmy KOSIT a. s. Košice, ktorá sa zaoberá triedením a spaľovaním odpadu.


Táto exkurzia pozostávala z dvoch časti. V prvej časti mali zamestnanci Kosit-u pre žiakov pripravenú prednášku o recyklácii a separovaní odpadu s krátkymi, zábavnými aktivitami. V druhej časti boli prevedení po areáli firmy, kde mali možnosť vidieť reálne triedenie odpadu a mechanickú úpravu drvenia odpadu v spaľovni.


Získali informácie o ďalšom využití takto spracovaného odpadu. Napriek slabšiemu zápachu sa žiakom exkurzia páčila, na základe čoho získali nové poznatky o spracovaní odpadu.