Marec, mesiac knihy

29.05.2019 17:21
Kultúra

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Marec, mesiac kníh,

táto už tradičná charakteristika našich žiakov zaviedla do mestskej knižnice, kde sa prostredníctvom pani knihovníčky oboznamovali s najnovšími knižnými titulmi. Knižnica totiž nemusí byť len miestom, kde sú uskladnené knihy na výpožičky, ale môže byť čarovným svetom plným zaujímavých hrdinov a situácií. Žiaci prvého až deviateho ročníka sa zúčastnili besied v mestskej knižnici, kde sa dozvedeli napríklad niečo nové o knižniciach vo svete, zažili spoločné čítanie a podelili sa o svoje najnovšie zážitky.

Čo pre našich žiakov znamená kniha?