Deň učiteľov

07.05.2019 21:00
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Deň učiteľov Deň učiteľov , 28. marca 2019, sa niesol v znamení milej spomienky na súčasných aj bývalých pedagogických zamestnancov Trenčianskych Teplíc. Mesto Trenčianske Teplice si pripravilo zaujímavý program spojený s recitačnými a speváckymi vystúpeniami pre učiteľov a nechýbalo ani príhovor pani primátorky, Mgr. Zuzany Ďurmekovej, v ktorom vyjadrila úctu a vďaku učiteľskému povolaniu. Podujatie sa konalo v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ako začiatok novej tradície a opätovného využitia tejto budovy.

Ocenenie Učiteľ roka 2019 za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú činnosť a reprezentáciu v rozličných mimoškolských aktivitách v predmete fyzika a technika si odniesla naša kolegyňa Mgr. Marta Adameová. Srdečne blahoželáme !

Záverečné vystúpenie dramatického súboru z Novej Dubnice, ktorý sa predstavil adaptáciou divadelnej hry od Jána Palárika : Dobrodružstvo pri obžinkoch bolo skutočne krásnym zakončením tohto príjemného marcového večera.

V mene pedagogického zboru Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach Mgr. Patrícia Gabrišová