Testovanie deviatakov

07.05.2019 21:00
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

3. apríl 2019 bol dôležitý deň pre našich deviatakov – po niekoľkomesačnej príprave sa konalo celoslovenské Testovanie deviatakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Deviataci boli rozdelení do troch skupín a skúšali si naostro svoje vedomosti v dvoch sekciách po 90 minút. Oba testy obsahovali 30 otázok, čo bola zmena oproti predošlým testovaniam. Test z matematiky tvorili otázky na logické myslenie, slovné úlohy a geometriu, pričom žiaci mohli využiť aj metodické pomôcky. Test zo slovenského jazyka bol zameraný na overenie čitateľskej gramotnosti a úlohy z gramatiky a literatúry. Za prítomnosti našich učiteľov a externého dozoru prebehlo Testovanie v poriadku a bez väčších problémov.

Ako hodnotia túto svoju prvú skúšku samotní žiaci? „Mne osobne sa zdala matematika ťažká, ale slovenčina bola ešte náročnejšia. Uvidíme, ako to dopadne“ – vyjadrila sa Vanesa Husárová. Náročnosť bola zvýšená aj tým, že sme mali o desať úloh navyše, myslí si žiačka Nina Pavlovičová. „Matematika bola náročnejšia a keďže som si prešla niekoľko monitorov, môžem prehlásiť, že tento monitor bol najťažší zo všetkých.“ Adriana Martinková si naopak myslí, že matematika bola v porovnaní so slovenčinou jednoduchšia, hoci sa jej bála viac, no ako hovorí, „na to, aké som z toho celkovo mala stresy, to bolo celkom v pohode.“

A čo nás na Testovaní najviac zaujíma? Samozrejme, výsledky.

Tie budú dostupné v elektronickej forme 30. apríla a v tlačenej verzii budú doručené do škôl 13. mája 2019.

Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia nielen na prijímacích skúškach, ale aj na ďalších stredných školách, kde sa im bude dariť snáď rovnako ako u nás.