Ako sa zamilovať do blázna ? Ľahko !

29.05.2019 17:14
Kultúra a umenie

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Projekt My je viac ako ja

Kniha Ako sa zamilovať do blázna (2018) je určená pre nás, teenegerov a hoci je rozsiahlejšia, číta sa veľmi dobre. Vyberá si neľahkú tému – opisuje tábor pre problémových študentov, ktorí trpia vážnymi psychickými problémami, či už rozvod v rodine, anorexia alebo depresie. V izolácii od bežného života sa postavy Zander, Groover, Cassie či Katie spoznajú, spriatelia (a zamilujú), no najmä sa naučia, ako (so sebou) žiť.

Kniha v nás vyvolala množstvo otázok. Ako sa nám kniha páčila?

Natália Provazníková (7. A) opisuje, že spočiatku ju príbeh príliš nezaujal, ale postupne s pribúdajúcim dejom sa jej začal stále viac páčiť, obľúbila si postavy a čítanie išlo napokon veľmi rýchlo. „ Najviac ma zaujala postava Groovera, ktorý pôsobil ako vtipný a veselý človek. Túto knihu by som odporúčala nám teenegerom, aj ja by som si chcela vyskúšať byť v takom tábore, kde študenti riešili svoje problémy a mohli sa navzájom zdôveriť. Možno by som si tam našla kamarátov a prvú lásku (podobne ako postava Zander.)Najťažšiu situáciu zažívala Cassie, ktorá nemala oporu v rodine a navyše bojovala s anorexiou.“ Dominika Čelková (7. A) zhodnotila knihu ako skvelé čítanie. Autorka dobre pozná svet dospievajúcich a podáva často aj odporúčania, ako svoje problémy riešiť, aj keď, ako uvádza, postavy sa často dostali do katastrofálnych situácií. „ Preto si myslím, že vždy je lepšie zdôveriť sa dospelým, aj keď je to ťažké. Zo všetkých postáv mi bola najsympatickejšia Cassie, ktorá mi bola povahovo blízka.“ Čo si dievčatá myslia o období puberty? „V tomto období riešime hlavne výzor a ako nás ľudia vnímajú. Ešte sa hľadáme a niekedy nevieme, čo chceme. Teším sa síce na obdobie dospelosti, ale dúfam, že zažijem ešte veľa zaujímavých vecí “ uzavrela Natália.

Vyjadrenie pedagóga : V rámci projektu My je viac ako ja upevňujeme zásady tolerancie, empatie, priateľstva a posilňujeme hodnotový rozmer vo výchove aj prostredníctvom čitateľského zážitku. Emotívne príbehy Rebekah Cranovej v knihe Ako sa zamilovať do blázna ukrývajú silné posolstvo o potrebe ľudskosti a vzájomného porozumenia. Myslím, že v období dospievania ako hľadania a utvárania si identity a nachádzania pevného miesta v spoločnosti je to obzvlášť dôležité.

Text pripravili žiačky 7. ročníka