Kurz anglického jazyka

29.05.2019 17:21
Zo školy

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

V dňoch 8. až 12. apríla 2019 sa na našej škole konal kurz z anglického jazyka s profesionálnymi lektormi z Veľkej Británie. Zúčastnili sa ho žiaci piateho až deviateho ročníka za podpory učiteliek anglického jazyka, Mgr. Eleny Matuščinovej a Zuzany Janákovej, MBA. To, že má tento kurz na škole dlhoročnú tradíciu a úspechy, sa potvrdilo aj na opakovanom záujme našich žiakov.

Správa od žiakov : 

Tento rok nás prišli vzdelávať lektori Simon Rattray, Dewi Jones a Mark Hurst. Šiestaci a piataci mali každý deň tri hodiny s Dewim a zvyšné tri hodiny sa učili. My sme mali každý deň tri hodiny s Markom a tri hodiny so Simonom. Hrali sme sa hry, učili jazykolamy a hlavne vylepšili svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Zo začiatku sme sa báli rozprávať plynulo a bolo ťažké dostať z nás jednu celú vetu, ale na konci týždňa sme sa bez problémov rozprávali s našimi učiteľmi. Každý deň sme sa učili nové veci a hrali nové hry. Simon a Mark nám povedali že sa im veľmi páči v našej škole a radi by zostali dlhšie ako jeden týždeň. Na konci kurzu sme dostali certifikát o úspešnom ukončení anglického kurzu. Kurz nás obohatil o rozšírenejšiu slovnú zásobu a verím že sa už nebudeme mať žiadne obavy rozprávať sa v angličtine.

Ako sa páčilo žiakom?

Filip Greguš, 7. ročník : Kurz bol skvelý. Páčilo sa mi, že sme sa s nimi rozprávali a to učenie bolo hravou formou. Mali sme súťaže, hrali sme hry v angličtine a prebiehalo to v poriadku. Na budúci rok by som si to rád zopakoval.

Našim lektorom ďakujeme za návštevu a prajeme veľa príjemných skúseností so žiakmi.

Text pripravil žiak 8. ročníka Ján Strieška v spolupráci s p. učiteľkou Zuzanou Janákovou, MBA