Naši športovci

28.04.2019 17:53
Šport

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články školy

Naši žiaci sa zapojili do veľkého počtu športových podujatí, z ktorých vyberáme tie najúspešnejšie.


Jakub Antal z 9.A triedy obsadil 6.miesto v celoslovenskom kole šachu.


Simona Izvická z 9.B s Katkou Šucovou z 8.A obsadili 3. miesto v krajskom kole v bedmintone dievčat v družstvách.


O 3. miesto v krajskom kole v hádzanej dievčat sa zaslúžili Simona Vasiľovová, Vanesa Retterová, Anastázia Kendiová z 9.C triedy, Natália Bodnárova z 9.B triedy, Ema Lorencová, Victoria Pomietlová z 8.A triedy, Karolína Kondášová z 8.B triedy a Andrea Andraščíková, Simona Pöhmová zo 6.A triedy.


4.miesto v krajskom kole v stolnom tenise získali Vivien Bilčáková, Klaudia Hudačková z 9.A triedy, Katarína Šucová z 8.A triedy a Darina Kolesárova zo 4.A triedy. 


9.miesto v krajskom kole v stolnom tenise žiakov získal Kaduk Lukáš z 8.A, Adrián Komarovský z 8.C a Adam Levkanič zo 7.A triedy.


Všetkým blahoželáme!