Prvé sväté prijímanie

06.05.2019 08:24
Zo školy

Autor : Alena Tóthová, ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo

Späť na úvod

Prvé sväté prijímanie


 Ako každý rok, aj tento rok sa deti tretieho ročníka pripravujú na svoju prvú svätú spoveď, ktorú budú mať 11. mája aj spolu s nácvikom na slávnosť 1.sv. prijímania, ktoré sa uskutoční 12. mája 2019 o 11.15 v rímskokatolíckom kostole v Gabčíkove.

Tento rok sa 1.sv. prijímania zúčastní 18 detí z dvoch tried 3.A aj 3.B.

Všetci sú srdečne pozvaní, aby sa zúčastnili pre nich tak dôležitého dňa.

Držíme im palce, aby ich táto sviatosť posilnila a povzbudila do lepšieho a plnšieho života.


Spýtali sme sa detí, ktoré minulý rok boli na 1. sv. prijímaní, čo im toto prijímanie dalo:


Čo by ste odkázali deťom, ktoré sa pripravujú na 1.sv.prijímanie?

  1. Je to super sa stretnúť s Pánom Ježišom. Keď odchádzam zo spovede, cítim sa vždy lepšie.
  2. Učte sa, nebudete v strese a verte.


Na čo ste sa vtedy tešili najviac?

  1. Najviac som sa tešila na stretnutie s Ježišom, ale aj na celé 1. sv. prijímanie. Na šaty, na oslavu, na príbuzných...
  2. Na Ježišovo telo.


Čo sa vám najviac páčilo na slávnosti 1.sv. prijímania?

  1. Že som tam mala príbuzných aj spolužiakov, stretla som sa s Ježišom.
  2. Keď sme spievali, čítali sme a spoveď.


Čo vám prvé sv. prijímanie dalo?

  1. Že som sa mohla vyspovedať a povedať všetky hriechy, aby mi Pán Ježiš pomohol, mohla som ho prijať a ostať s ním.
  2. Že môžem prijímať Ježišovo telo a spovedať sa.


1. Odpovedala: Katarína Halásová
2. Odpovedal: Tobias Hegedús