Separovanie odpadu

06.05.2019 08:24
Zo školy

Autor : Alena Tóthová, ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo

Späť na úvod

Separujete? Alebo nie?


Na našej škole učíme deti separovať odpad. Veríme, že ak sa to naučia v škole, že smeti patria do koša a druhotné smeti do odpadových krabíc (Plasty, papier, batérie, vrchnáky,...), tak si tento príklad raz vezmú aj do svojich domovov a raz aj naša krajina bude patriť medzi tie múdrejšie krajiny, ktoré takto chránia prírodu, ktorá sa nám inak stratí pred očami. Separovať sme začali na našej škole v roku 2017, keď sme na technike spolu s vtedajšími ôsmakmi, terajšími deviatakmi vytvorili veselé krabice pre každú triedu, ktoré boli určené na separovanie odpadu a plagáty na steny v škole, ktoré určovali, ktorý odpad, kam patrí a prečo je separovanie dôležité. Okrem toho sme deti viedli k udržiavaniu poriadku a vysvetľovali význam separovania na hodinách. Do nášho separovania sme zapojili aj mesto Gabčíkovo tým, že sme ich požiadali o vrecia na plastový odpad a vynášame vrecia tak, ako hociktorý dom v meste, aby sme tak pomohli našej prírode. Deti samé vynášajú každý prvý utorok vrecia pred školu, zbierajú odpadky v areáli školy a aj pri tom separujú odpad. Deti okrem toho samé dennodenne zbierajú recyklovateľný odpad po triedach, aby tak zaistili opäť miesto pre ďalšie recyklovateľné odpady. Od toho času, čo sme zaviedli separovanie, začali sme zbierať aj vrchnáky, ktorými pomáhame rodine s postihnutým chlapčekom Marekom, ktorý má viaceré diagnózy a kvôli ktorého finančne náročnej liečbe, sa rodina dostala do mnohých podlžností. Odkedy sme začali separovať, všetky deti postupne začali nosiť vrchnáky zo svojich dedín, z práce rodičov, dokonca zháňali aj po susedoch a iných známych. Samé deti zapojili do toho svoje rodiny i známych, a takto sme už vyzbierali obrovské množstvo vriec vrchnákov, ktoré sme odviezli danej rodine, dokonca raz deti samé zorganizovali rodinu, ktorá poslala nákladné auto na odvoz vrchnákov tej rodine. Malý Marek, ktorému sa vrchnáky zbierajú na začiatku nášho zbierania bol ležiaci, nekomunikujúci chlapček, ktorý vyžadoval neustálu pozornosť a opateru. Dnes po ožarovaniach, ktoré dostal aj našou pomocou, je chlapček, chodiaci za pomoci opery a komunikujúci. Veríme, že ešte mnohokrát mu naša malá pomoc: „zbieranie vrchnákov“, pomôže.

Príspevok Zuzany Halásovej zo dňa 14.1. 2018 , mamičke, ktorá nás priviedla k myšlienke pomáhania danej rodine:

Naša Základná škola sa zapája do zberu vrchnákov pre chorého Mareka.

V sobotu 13.1.2018 sme s pomocou dobrých ľudí zorganizovali brigádu pri ktorej sme plastové vrchnáky vytriedili a pripravili na odvoz, aby pomohli malému Marekovi. Týmto sa chceme v Marekovom mene poďakovať všetkým, ktorí zbierajú vrchnáky, aj všetkým, ktorý pomáhali. Veľké ĎAKUJEM patrí aj rodine Hegedüsovej a Molnárovej, takisto aj Slovenskému červenému krížu -miestny spolok vo Vrakúni odkiaľ pochádza väčšina vrchnáčikov. Vrchnáčiky sa aj naďalej zbierajú, keďže Mareková liečba je veľmi nákladná. Ešte raz Vám zo srdca ďakujeme! Tak, vrchnáčiky sú na svojom mieste, nazbieralo sa 1260 kg. A ešte jedno veľké ĎAKUJEM za pomoc patrí pánovi Bodó Gabrielovi, bez ktorého by sme to nedotiahli do úspešného konca. Zo srdca ĎAKUJEME všetkým čo pridali ruku k dielu a pomáhajú . Minulý rok 2018 bol za mimoriadnu pomoc a snahu pomôcť zaradený do detského činu roka aj náš žiak, teraz už 6. ročníka, zvaný Norbert Šuba, ktorý zorganizoval celú dedinu, aby zbierali vrchnáky a s pomocou rodičov získal aj pána Bodóa, ktorý zabezpečil odvoz vrchnáčikov.