Zber papiera

06.05.2019 08:24
Zo školy

Autor : Alena Tóthová, ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo

Späť na úvod

Ako vyzeral u nás zber papiera?


Každý rok sa o  ZBER PAPIERA starajú aj žiaci našich tried. Aj tento rok to tak bolo a pri zbere papiera a jeho nakladanie do kontajnera sa starali viacerí žiaci 8. a 9.A triedy. Každý žiak, ktorý odovzdá papier, dostáva na škole symbolické odmeny pre potešenie a ako poďakovanie za pomoc škole a za úsielie separovať odpad v domácnosti. Všetkým srdečne ďakujeme!