Chráňme si Zem

26.04.2019 17:26
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

„Neoddeliteľnou súčasťou nášho života a nevyhnutnou podmienkou nášho prežitia je prostredie, v ktorom žijeme, a preto by sme si ho mali chrániť!“ píše sa v knihe Chráňme si svet! Zem, ktorú napísal David Burnie.


Zem je čoraz viac a viac znečistená, za čo sú zodpovední najmä ľudia. Každý človek môže prispieť k ochrane našej modrej planéty.


Prispeli k tomu aj žiaci našej školy tým, že sa zúčastnili Dňa Zeme, kde prejavili svoje vedomosti, zručnosti, ale sa aj mnoho nových vecí dozvedeli od svojich starších spolužiakov, ktorí si zároveň plnili úlohy z rozvojového programu DofE.

Naši pedagógovia Miriam Kucíková, Anna Hakalová a Viera Nosáľová dali dokopy tím deviatakov, ktorí boli vynikajúci a dokázali svojou zanietenosťou pre dobrú vec pritiahnuť celé kolektívy tried. Motiváciou bol aj žolík pre víťaza. 


Súťažilo sa na 13 stanovištiach.

1. miesto získala 6.B trieda, na 2.mieste sa umiestnila 8.A a na 3.mieste bola 7.A trieda.


Voda a kyslík sú základné podmienky pre život, bez nich nemožno žiť, preto si ich musíme chrániť!