Aj nám na prírode záleží

29.04.2019 20:11
Kultúra a umenie

Autor : Mária Pastirčáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

AJ NÁM NA PRÍRODE ZÁLEŽÍ

"Príroda môže existovať bez nás, no my bez nej zahynieme."


O prírode sa hovorí ako o chráme, ktorý si máme ctiť a vážiť. Súčasný trend velí opak. Stromy sa rúbu, odpadky závratným tempom produkujú a napriek hrozbám a výstrahám prichádzajúcim z rôznych zdrojov, sú mnohí ľudia voči tejto téme vlažní a nemajú o riešenie problémov záujem.

Dozvedáme sa o topení ľadovcov, zamorení prírody plastom a napriek tomu sme obrnení maskou „mňa sa to netýka“. Sama seba sa pýtam: „Čo človeče ešte potrebuješ na to, aby si pochopil, že si to zavinil a len ty sám môžeš veci napraviť?“ A pritom to nie je ťažké či náročné.


A že už žiaci majú na výsledky ľudského nivočenia prírody svoje názory, svedčia listy žiakov 6.A triedy, ktoré v rámci hodín literatúry napísali ministrovi životného prostredia. Alexandra Danielová, Nina Kovačiková a Viktória Šoffová v listoch zhrnuli svoje nápady a názory, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia.