Pútavý deň s psychologičkou Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou

17.04.2019 15:53
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články školy

Deti nemajú rady, keď ich kritizujeme alebo im nadávame. Radšej počúvajú chválu. Chváliť stále viac a viac odporúča aj detská psychologička Mgr.Mária Tóthová Šimčáková.


V duchu príjemne stráveného dopoludnia sa niesol celomestský metodický deň učiteľov, ktorý sa konal 17.04.2019 v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach pod názvom Kompetencie učiteľa pri práci s deťmi s rôznorodými ťažkosťami.


Zúčastnili sa ho aj učitelia našej školy Viera Helbichová, Stanislava Kušnírová, Anastázia Mačingová a Zuzana Poliaková.


Prednáška bola rozdelená na tri bloky, v ktorých boli aj praktické ukážky, ako zvládať agresiu a agresivitu medzi žiakmi, ako sa zbaviť šikany a ako zodpovedne a bezpečne používať internet, aby nedochádzalo ku kyberšikane.


Známa psychologička sa podelila so svojimi skúsenosťami z praxe a uviedla, že je lepšie problémom predchádzať, ako ich riešiť.


Všetci, ktorí boli na tomto podujatí, sa zhodli v jednom, že je potrebné sa týmto témam venovať, informovať rodičov a žiakov o kladoch a záporoch práce s internetom a robiť viac osvety na školách.


Viac informácíí nájdete na www.detinanete.sk